Informacja Starosty Goleniowskiego o prawach przysługujących stronom przed wydaniem decyzji w sprawie przejęcia nieodpłatnie z mocy prawa przez Skarb Państwa, mienia pozostałego po podmiocie nieprzerejestrowanym - wbrew ustawowemu obowiązkowi - do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. prawa użytkowania działki o numerze 72/7 o pow. 0,6445 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabowo, gmina Nowogard, które to mienie do dnia 31 grudnia 2015 r. pozostawało w użytkowaniu Spółdzielni Usług Rolniczych w Żabowie, znak: WGN.6820.7.2021.JP

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki