Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa:

1.   Rejestr korespondencji wychodzącej

2.   Rejestr korespondencji przychodzącej

3.   Rejestr przesyłek pocztowych

4.   Rejestr zarządzeń Starosty

5.   Centralny rejestr skarg i wniosków

6.   Rejestr uchwał Zarządu Powiatu

7.   Ewidencje zawartych umów cywilnoprawnych

Wydział Komunikacji:


1.    Ewidencja pojazdów
2.    Ewidencja  kierowców
3.    Ewidencja instruktorów szkolących osoby ubiegające się o uprawnienie do kierowania pojazdami.
3.   
Rejestr przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców.
4.    Ewidencja Diagnostów przeprowadzających badania techniczne na terenie powiatu
5.    Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
6.    Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie krajowego drogowego transportu rzeczy
7.   
Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie krajowego drogowego transportu osób 
8.    Rejestr wniosków i wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne
9.    Rejestr - przewozy regularne

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

1.    Ewidencja nieruchomości Skarbu Państwa
2.    Rejestr wniosków składanych przez osoby zainteresowane w sprawie sprzedaży nieruchomości skarbu  państwa
3.    Rejestr umów najmu, dzierżaw i użyczenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Goleniowskiego

 

Wydział Oświaty i Sportu:


1.   Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona  przez Powiat Goleniowski
2.   Rejestr wydanych zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną
3.   Rejestr wydawanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
4.   Ewidencja uczniowskich klubów sportowych
5.   Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Biuro Rady Powiatu

1.    Rejestr uchwał Rady Powiatu
2.    Rejestr interpelacji   
3.    Rejestr skarg i wniosków


Wydział Ochrony Środowiska

1.    Rejestr kart wędkarskich
2.    Rejestr gruntów wyłączonych z produkcji rolnej


Wydział Architektury i Budownictwa

1. Rejestr pozwoleń na budowę
2. Rejestr dzienników budowy

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

1. Ewidencja gruntów i budynków
2. Ewidencja robót geodezyjnych i kartograficznych
3. Rejestr uzgodnień projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Referat Promocji i Współpracy

1.   Rejestr stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS
2.   Rejestr stowarzyszeń zwykłych
3.   Biuro Rzeczy Znalezionych
4.   Rejestr jachtów i innych jednostek pływających do 24 m

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Daniel Rutkowski
(2003-06-26 15:23:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatkowska Sandra
(2021-02-11 10:08:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki