Dotacje z budżetu powiatu

 

Zasady i tryb przyznawania dotacji z budżetu Powiatu Goleniowskiego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

 
 
 
Podstawa prawna:
  • Uchwała nr XXXIV/347/10 Rady Powiatu z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu Powiatu Goleniowskiego na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych
  • Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
 
 
Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu – Karta informacyjna wraz z załącznikami. Wniosek wraz z kompletem dokumentów składa się po ogłoszeniu konkursu na realizację zadania służącego ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

 
 
Formy załatwienia sprawy:

Zarząd Powiatu Goleniowskiego udziela dotacji na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z podmiotem realizującym zadanie, po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego przez ten podmiot, według wzoru o którym mowa w regulaminie.

 
 
Komórka prowadząca sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska, Starostwo Powiatowe w Goleniowie ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów, pok. 302 tel. 91 471 0265 wew. 236

 
 
Miejsce składania formularza wraz z załącznikami:
 

Biuro Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Goleniowie bądź na adres: Starostwo Powiatowe , ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów

 
 
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
 
Do pobrania:
 

Karta informacyjna – wniosek o dofinansowanie

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Uchwała nr XXXIV/347/10 Rady Powiatu z dnia 27 maja 2010r

 
 

Wytworzył:
Marta Golanowska
Udostępnił:
Daniel Rutkowski
(2010-10-18 08:43:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatkowska Sandra
(2019-11-14 11:26:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki