2022

 

Lp.

Nazwa

Data wpływu

Data zakończenia/Forma zakończenia sprawy

Uwagi

1.

Zmiana do zgłoszenia stacji P4 SZC1163 Załom ul. Leśna 5

 04.01.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

 Wytworzył:
Roksana Jaros
- Leszczyńska

2.

Zmiana do zgłoszenia stacji P4 GOL0003A

  17.01.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

   Wytworzył: Roksana Jaros - Leszczyńska

 3.

 Zmiana do zgłoszenia stacji bazowej 1374 (74203N!) D3 MIĘKOWO (PSZ_GOLENIOW_MIEKOWO)

 27.01.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

 4.

Zmany do zgłoszenia stacji bazowej 33870 (73870N!) PSZ_MASZEWO_MACIEJEWO

 27.01.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

5.

Zmiana do zgłoszenia Orange 2267 (74122N!) RURKA (PSZ_GOLENIOW_RURKA)

 01.02.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

6.

Zmiana do zgłoszenia T-Mobile 43470 (73216N!) PSZ_GOLENIOW_ZDZARYWIEZA

 30.01.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

7. Zmiana do zgłoszenia T-Mobile 33423 (73423N!) PSZ_GOLENIOW_RURZYC

 09.02.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

8. Zmiana do zgłoszenia stacji 3215 (747317N!) Maszewo (PSZ_MASZEWO_MASZEWO)

 22.02.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

9. Zmiana do zgłoszenia 107744 (74211N!) SZCZECIN PUCICE (PSZ_GOLENIOW_PUCICE)

  14.03.2022 r.

  plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

10. Zmiana do zgłoszenia T-Mobile 33425 (73425N!) PSZ_GOLENIOW_KILNISKAWIELK dz. 110/1

10.03.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

11. Zmiana do zgłoszenia P4 GOL0104A

17.03.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

12. Zmiana do zgłoszenia  P4 GOL0102_C Kościuszki

30.03.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

13. Zmiana do zgłoszenia T-Mobile 33890 Dębice (73890N! PSZ_MASZEWO_DEBICETPW)

31.03.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

14. Zmiana do zgłoszenia T-Mobile 44941 Nowogard (74274N! PSZ_NOWOGARD_KOSCIUSZKI)

31.03.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

15. Zmiana do zgłoszenia P4 GOL0001_A Goleniów, ul. Konstytucji 3-go Maja

06.04.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

16.

Zmiana do zgłoszenia P4 Sp. z o. o. GOL0201_A Przybiernów

12.04.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

17. Zmiana do zgłoszenia T-Mobile 33705 BABIGOSZCZ_E65 (73705! PSZ_PRZYBIERN_ BABIGOSZCZ)

14.04.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

18. Zmiana do zgłoszenia T-Mobile 33706 ZABIERZEWO (73706N! PSZ_PRZYBIERN_ZABIERZEWO)

14.04.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

19. Zmiana do zgłoszenia T-Mobile 33870 MACIEJEWO (73870N! PSZ_MASZEWO MACIEJEWO)

15.04.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

20. Zmiana do zgłoszenia T-Mobile 33719 PRZEMOCZE (73719! PSZ_MASZEWO PRZEMOCZE)

14.04.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

21. Zmiana do zgłoszenia T-Mobile 43611 NOWOGARD (73620N PSZ_NOWOGARD_NADTOROWA)

14.04.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

22. Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne P4 (GOL0901_J) Miękowo

26.07.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

23. Zmiana do zgłoszenia Orange 2332 (74212N!) RURKA-TEMP (PSZ_GOLENIOW_RURKATRASA)
 

29.07.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

24. Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji instalacji radiokomunikacyjnej 33422 (73422N!) PSZ_OSINA_BODZECIN zlokalizowanej w Bodzęcinie na terenie działki nr 137/5

05.08.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Katarzyna Król-Korpalska

25.

Zmiana do zgłoszenia T-Mobile 33422 (73422N!) PSZ_OSINA_BODZECIN

25.08.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

26. Zgłoszenie pól elektromagnetycznych zgłoszenie P4 GOL0006_A Goleniów ul. Szczecińska 8E

06.09.2022 r.

plik

 Przyjęto zgłoszenie (nie wniesiono uwag w ustawowo
przewidzianym terminie),

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

27. Zmiana do zgłoszenia P4 GOL1901_A Kępy Lubczyńskie

12.09.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

28. Zgłoszenie stacji bazowej P4 (GOL1501_G) Danowo dz. nr 90

22.09.2022 r.

plik

 Przyjęto zgłoszenie (nie wniesiono uwag w ustawowo
przewidzianym terminie),

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

29. Zmiana do zgłoszenia P4 (GOL0003_A) , ul. Rzemieślnicza 1, Goleniów

22.09.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

30. Zmiana  do zgłoszenia  T-Mobile 44619 (73514N!) PSZ_NOWOGARD_BEMA

28.09.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

31. Zmiana do zgłoszenia stacji bazowej P4  (GOL0006_A), ul. Szczecińska 8E

10.10.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

32. Zmiana do zgłoszenia stacji P4 GOL0102_C Kościuszki , dz. nr 14

12.10.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

33. Zmiana do zgłoszenia stacji bazowej P4 GOL0001_A, ul. konstytucji 3 Maja 17, Goleniów

24.10.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

34. Zmiana do zgłoszenia T-Mobile 33425 (73425N) PSZ_GOLENIOW_KLINISKAWIELK

16.11.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

35. Zmiana do zgłoszenia Orange 3781 (74143N!) BLOTNO (PSZ_NOWOGARD_BLOTNO)

16.11.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Roksana Jaros - Leszczyńska

36. Zmiana do zgłoszenia stacji bazowe P4 Sp. z o. o. (GOL0002A), ul. Wolińska 6, Goleniów.

02.12.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Izabela Witkowska- Gizińska

37. Zmiana do zgłoszenia stacji bazowe P4 Sp. z o. o. (GOL1101B) ul. Granitowa 4, 72-100 Łozienica, powiat Goleniowski.

02.12.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Izabela Witkowska- Gizińska

38. Zgłoszenie po istotnej zmianie stacji bazowe P4 Sp. z o. o. (GOL2401A), 72-100 Łozienica, dz. nr 11/12, powiat Goleniowski.

30.11.2022

plik

Zgłoszenie przyjęto milcząca zgodą 10/2022 do dnia 29.12.2022r. nie wniesiono uwag

Wytworzył:

Izabela Witkowska- Gizińska

39. Zgłoszenie nowego zgłoszenia stacji bazowej P4 Sp. z o. o. (GOL2701_B), Bodzęcin, dz. nr 99

07.12.2022 r.

plik

Zgłoszenie przyjęto milcząca zgodą 11/2022 do dnia 05.01.2023r. nie wniesiono uwag

Wytworzył:

Izabela Witkowska- Gizińska

40. Zgłoszenie stacji bazowej P4 Sp. z o. o. (GOL2601_A), 72-113 Żdżary, dz. nr 185/25

09.12.2022 r.

plik

Zgłoszenie przyjęto milcząca zgodą 12/2022 do dnia 09.01.2023r. nie wniesiono uwag

Wytworzył:

Izabela Witkowska- Gizińska

41. Aktualizacja po nieistotnej zmianie stacji bazowe P4 Sp. z o. o. (GOL0601A), Kikorze, dz. nr 137/3

13.12.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Izabela Witkowska- Gizińska

42. Aktualizacja po nieistotnej zmianie stacji bazowe P4 Sp. z o. o. (GOL0002A), Goleniów, ul. Wolińska 6

13.12.2022 r.

plik

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:

Izabela Witkowska- Gizińska

 

Wytworzył:
Roksana Jaros-Leszczyńska
Udostępnił:
Karmazyn-Kanonowicz Marzena
(2022-01-10 14:11:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatkowska Sandra
(2023-02-14 14:23:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki