Wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego

Wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego


Wymagane dokumenty:
- wniosek (druk do pobrania),

Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020 poz.1546 t.j.z późn.zm.) wniosek i załączniki zwolnione są z opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek w raz z załącznikami należy złożyć w  Biurze Obsługi Interesanta w tut. urzędzie. Informację można uzyskać w pokoju nr 301 tel.  91 471 02 37.

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Decyzja wymaga klauzuli: „Decyzja stała się ostateczna z dniem .........”.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokoju nr 301, tel. 91 471 02 37.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Goleniowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Ulgi:
Brak

Podstawa prawna:
Art. 2, ust. 1, art. 5, 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2017 poz.1161 t.j. z późn.zm.).

Wytworzył:
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2019-02-06 09:13:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatkowska Sandra
(2020-10-01 10:42:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki