Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi powyżej 100kg rocznie dokument HTML 2003-06-27 09:45:48 MODYFIKACJA
Pozwolenie na wytwarzanie powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych roczne lub powyżej 5 tysięcy ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie w związku z eksploatowaniem instalacji dokument HTML 2003-06-27 09:42:11 MODYFIKACJA
Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza dokument HTML 2003-06-27 09:41:03 MODYFIKACJA
Przyjęcie dokumentacji geologicznej dokument HTML 2003-06-27 09:39:51 MODYFIKACJA
Zatwierdzenie projektu prac geologicznych dokument HTML 2003-06-27 09:38:46 MODYFIKACJA
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód oraz w zakresie budownictwa wodnego dokument HTML 2003-06-27 09:37:44 MODYFIKACJA
Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia dokument HTML 2003-06-27 09:36:30 MODYFIKACJA
Pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska dokument HTML 2003-06-27 09:35:16 MODYFIKACJA
Rejestracja łodzi służących do amatorskiego i zawodowego połowu ryb dokument HTML 2003-06-27 09:33:54 MODYFIKACJA
Wydanie pozwolenia na łowiectwo podwodne dokument HTML 2003-06-27 09:32:40 MODYFIKACJA
Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnego z planem urządzenia lasu dokument HTML 2003-06-27 09:30:52 MODYFIKACJA
Wydanie karty wędkarskiej dokument HTML 2003-06-27 09:14:35 MODYFIKACJA
Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa, wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna dokument HTML 2003-06-27 09:09:34 MODYFIKACJA
Kwalifikowanie gruntów rolnych do zalesienia, wydawanie decyzji dokument HTML 2003-06-27 09:07:33 MODYFIKACJA
Zmiana lasu o pow. do 10 ha na użytek rolny dokument HTML 2003-06-27 09:04:55 MODYFIKACJA