Zarząd Powiatu Goleniowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu goleniowskiego

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki