Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej w Szczecinie PGW WP o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego , dz. 3/15 obr. Leszno, gm. Przybiernów

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na wniosek JONI MINK VAN ANSEM Sp. jawna z siedzibą w m. Żdżary 1, 72 - 100 Goleniów, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu stanowiącego fermę norek do urządzenia wodnego – rowu zlokalizowanego na terenie działki ewid. nr 3/15 obręb Leszczno, gmina Przybiernów.

Wnioskodawca: JONI MINK VAN ANSEM Sp. jawna z siedzibą w m. Żdżary

RZGW w Szczecinie – informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - link

Załącznik:

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej w Szczecinie PGW WP o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego , dz. 3/15 obr. Leszno, gm. Przybiernów - pobierz

 

Wytworzył:
Anna Kubiak
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2023-10-20 10:51:19)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki