Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości dla zadania pn.: "Budowa drogi S6 – Zachodnia Obwodnica Szczecina, odcinek 3 - Police – Goleniów od km 27+400,00 do km 50+810,20”

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki