Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie z dnia 31 maja 2023 r. znak: SZ.RUZ.4210.35.2023.DS o wszczęciu postępowania adm

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie, działającego poprzez pełnomocnika – Pana Piotra Balińskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych z terenu zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Podańsku.

Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie

Odnośnik do strony internetowej

Załącznik:

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie z dnia 31 maja 2023  r. znak: SZ.RUZ.4210.35.2023.DS o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - pobierz

Wytworzył:
Ewelina Konwińska
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2023-06-02 10:35:04)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki