Wydanie karty wędkarskiej

Wydanie karty wędkarskiej

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie karty wędkarskiej,

- zaświadczenie o zdaniu egzaminu na kartę wędkarską,

- jedno aktualne zdjęcie,

- dowód wpłaty na konto bankowe,

- do wglądu dowód tożsamości.

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14 z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.


Dokumenty do pobrania:
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej


Opłaty:

Opłata za wydanie karty wędkarskiej – 10,00 zł

- kwotę 10,00 zł należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Goleniowie: Bank Spółdzielczy w Goleniowie: 70 9375 0002 0000 0459 2000 0020

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska
w pokoju Nr 301 tel. nr  91 471 02 37

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, w przypadku dużej ilości wniosków – do 14 dni.
 

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska pokój Nr 301 tel. nr , 91 471 02 37.


Tryb odwoławczy:
Skarga do Starosty Goleniowskiego.

Ulgi:
Brak

Podstawa prawna:
Art. 7, ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 883 ) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2003).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2023-01-02 15:08:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatkowska Sandra
(2023-01-02 15:18:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki