Zarząd Powiatu Goleniowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu goleniowskiego w 2022 r.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki