Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

 Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

 

Wymagane dokumenty :

 • Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków.

Sposób i miejsce złożenia dokumentów :

 • Biuro Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Goleniowie codziennie w godz. 7.30 -15.30
   
 • Pokój 23 Starostwa Powiatowego w Goleniowie
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz.7.30-15.30, środa 7.30-11.00
   
 • Przesłanie poczta tradycyjną
   
 • Przesłanie pocztą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym

Termin i sposób załatwienia sprawy :

Niezwłocznie, nie dłużej niż 30 dni.


Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  Starostwa Powiatowego w Goleniowie
- pok. nr 23 parter, tel. nr 91 471 02 75.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 t. j.).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz.393 t.j.)

Druki do pobrania :

Wytworzył:
Mariola Roszyk
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2021-07-29 09:49:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatkowska Sandra
(2021-07-29 09:51:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki