2020

Lp.

Nazwa

Data wpływu

Data zakończenia/Forma zakończenia sprawy

 Uwagi

1

Zgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora
P4 Sp. z o.o. GOL2201 C, Wojcieszyn 26, gm. Nowogard

07.01.2020 r.

plik

05.02.2020 r.
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Wytworzył:
Roksana Jaros - Leszczyńska

2

Zmiana zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora
P4 Sp. z o.o. GOL0101 B, ul. 15 lutego 8, gm. Nowogard

07.01.2020 r.

plik

05.02.2020 r.
Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie.

Wytworzył:
Roksana Jaros - Leszczyńska

3

Zmiana zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora
P4 Sp. z o.o. GOL0102 C, ul. Kościuszki, gm. Nowogard

07.01.2020 r.

plik

17.02.2020r.

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie.

Wytworzył:
Roksana Jaros - Leszczyńska

4

Zmiana zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora
P4 Sp. z o.o. GOL0001 A, Pl. Konstytucji 3-go Maja 17, gm. Goleniów

20.01.2020 r.

plik

02.03.2020r.

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie.

Wytworzył:
Roksana Jaros - Leszczyńska

5

Zmiana zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora
Orange Polska S.A. (74158 n!) PSZ_GOLENIOW_LOTNISKO, gm. Goleniów

06.03.2020 r.

plik

26.03.2020r.

Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie.

Wytworzył:
Roksana Jaros - Leszczyńska

6

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. GOL1801 A

14.04.2020 r.

plik

30.04.2020r.
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

 

Wytworzył:
Roksana Jaros - Leszczyńska

7

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne stacji bazowej telefonii komórkowej
operatora P4 sp. z o.o. GOL2301_A, gm. Przybiernów

08.05.2020 r.

plik

26.05.2020 r.
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

 

Wytworzył:
Roksana Jaros - Leszczyńska

8

Zmiana zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora
 P4 sp. z o.o.  GOL1901_A, gm. Goleniów

15.05.2020 r.

plik


04.06.2020 r.
Nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

 

Wytworzył:
Roksana Jaros - Leszczyńska

9

Zmiana zgłoszenia stacji bazowej 43938 (73338N!) PSZ_GOLENIOW_WOJSKAPOLSKI, gm. Goleniów

10.06.2020 r.

plik

Do dnia
03.07.2020 r.
nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie

Wytworzył:
Roksana Jaros - Leszczyńska

10

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. GOL0103 A, gm. Nowogard

10.06.2020 r.

plik

W dniu 03.07.2020 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu

Wytworzył:
Roksana Jaros - Leszczyńska

11

Zgłoszenie  stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. GOL 1601_C

18.06.2020 r.

plik

W dniu 06.07. 2020 r. wydano zaświadczenie  o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Wytworzył:
Roksana Jaros - Leszczyńska

 12    Zmiana do zgłoszenia stacji bazowej P4 GOL1801_A

 22.06.2020 r.

plik

Do dnia 16.07.2020 r. nie wniesiono uwag
w ustawowo przewidzianym terminie

 Wytworzył:
Roksana Jaros - Leszczyńska

 13  Zmiana do zgłoszenia BT43159 Goleniów_Helenów

 24.06.2020 r.

  plik

Do dnia 16.07.2020 r. nie wniesiono uwag
w ustawowo przewidzianym terminie

 Wytworzył:
Roksana Jaros - Leszczyńska

14 Zmiana do zgłoszenia
8881 (74252N!) ŻARNOWO (PSZ_STEPNICA_ZARNOWO)

03.07.2020 r.

plik

Do dnia 21.07.2020 r. nie wniesiono uwag
w ustawowo przewidzianym terminie
Wytworzył:
Roksana Jaros - Leszczyńska
15 Zmiana zgłoszenia instalacji
stacji bazowej
BT44636 Stepnica

10.08.2020 r.

plik

Do dnia 27.08.2020 r. nie wniesiono uwag
w ustawowo przewidzianym terminie
 
16 Zmiana zgłoszenia stacji bazowej P4 GOL0004_D

25.08.2020 r.

plik

Do dnia 11.09.2020 r. nie wniesiono uwag
w ustawowo przewidzianym terminie.
Wytworzył:
Roksana Jaros - Leszczyńska
17 Zmiana zgłoszenia do stacji bazowej BT 43648 Maszewo

25.08.2020 r.

plik

Do dnia 11.09.2020 r.  nie wniesiono uwag      w ustawowo przewidzianym terminie. Wytworzył:
Roksana Jaros - Leszczyńska
18 Zmiana do zgłoszenia 33425 (73125N!) PSZ_Goleniów Kliniska_Wielkie

10.09.2020 r.

plik

Do dnia 08.10.2020 r.  nie wniesiono uwag      w ustawowo przewidzianym terminie Wytworzył: Roksana Jaros - Leszczyńska
19 Zmiana do zgłoszenia stacji bazowej  BT43197 Redostowo

22.09.2020 r.

plik

Do dnia 08.10.2020 r.  nie wniesiono uwag      w ustawowo przewidzianym terminie Wytworzył: Roksana Jaros - Leszczyńska
20 Informacja o zakończeniu eksploatacji stacji bazowej Orange S.A. 6155 (74210N!), gm. Przybiernów

05.10.2020 r.

plik

16.10.2020 r. 
przyjęto informację o zakończeniu eksploatacji

Wytworzył: Roksana Jaros - Leszczyńska
21 Zmiana do zgłoszenia dla stacji bazowej 10774 (74211N!) Szczecin Pucice

05.10.2020 r.

plik
Do dnia 30.10.2020 r. nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie. Wytworzył: Roksana Jaros - Leszczyńska
22 Zmiana do zgłoszenia stacji bazowej     P4 GOL 0401_A Maszewo

06.10.2020 r.

plik

Do dnia 30.10.2020 r. nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie. Wytworzył: Roksana Jaros - Leszczyńska
23 Zmiana do zgłoszenia stacji bazowej GOL1601C Mokre

05.10.2020 r.

plik

Do dnia 30.10.2020 r. nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie. Wytworzył: Roksana Jaros - Leszczyńska
24 Zmiana do zgłoszenia stacji bazowej 33706 (73706N!) PSZ PRZYBIERNÓW ZABIERZEWO

06.10.2020 r.

plik

Do dnia 30.10.2020 r. nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie. Wytworzył: Roksana Jaros - Leszczyńska
25 Zmiana do zgłoszenia stacji bazowej SZC1163C Załom

05.10.2020 r.

plik

Do dnia 30.10.2020 r. nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie. Wytworzył: Roksana Jaros - Leszczyńska
26 Zmiana do zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT43145 GOLENIÓW

13.10.2020 r.

plik

Do dnia 30.10.2020 r. nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie. Wytworzył: Roksana Jaros - Leszczyńska
27 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora P4 Sp. z o.o. GOL0902A Miękowo

05.11.2020 r.

plik

Do dnia 03.12.2020 r. nie wniesiono uwag
w ustawowo przewidzianym terminie
Wytworzył: Roksana Jaros - Leszczyńska
28 Zmiana do zgłoszenia stacji bazowej nr BT 44629 Redło zlokalizowanej  w miejscowości Redło na działce nr 354/2, obręb 0009, Gmina Osina, woj. zachodniopomorskie.

12.11.2020 r.

plik

Do dnia 09.12.2020 r. nie wniesiono uwag
w ustawowo przewidzianym terminie
Wytworzył: Roksana Jaros - Leszczyńska
29 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. GOL2001 B, zlokalizowanej w Strzelewie, dz. nr 35/4, gmina Nowogard

16.11.2020 r.

plik
Do dnia 15.12.2020 r. nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie Wytworzył: Roksana Jaros - Leszczyńska
30 Zmiana do zgłoszenia stacji bazowej P4 Sp. z o.o. GOL0003A zlokalizowanej w Goleniowie

24.11.2020 r.

plik

Do dnia 15.12.2020 r. nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie Wytworzył: Roksana Jaros - Leszczyńska
31 Zmiana do zgłoszenia stacji bazowej P4 Sp. z o.o. GOL0102 C, zlokalizowanej w miejscowości Kościuszki, dz. nr 16, gm. Nowogard

24.11.2020 r.

plik

Do dnia 15.12.2020 r. nie wniesiono uwag w ustawowo przewidzianym terminie Wytworzył: Roksana Jaros - Leszczyńska
32 Zgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. GOL1001A, zlokalizowanej w miejscowości Glewice, gm Goleniów

25.11.2020 r.

plik

Do dnia 22.12.2020 r. nie wniesiono uwag
w ustawowo przewidzianym terminie
Wytworzył: Roksana Jaros - Leszczyńska
33 Zmiana zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej BT43146 Kliniska zlokalizowanej w Kliniskach Wielkich, dz. nr 192/1, gm. Goleniów

27.11.2020 r.

plik

Do dnia 22.12.2020 r. nie wniesiono uwag
w ustawowo przewidzianym terminie
Wytworzył: Roksana Jaros - Leszczyńska
34 Zmiana zgłoszenia stacji bazowej BT44637 Trzechel, zlokalizowanej na wieży kratowej stalowej w miejscowości Trzechel, dz. nr 320, gm. Nowogard

30.11.2020 r.

plik

Do dnia 22.12.2020 r. nie wniesiono uwag
w ustawowo przewidzianym terminie
Wytworzył: Roksana Jaros - Leszczyńska
35 Zmiana zgłoszenia stacji bazowej 13575 (74984N!) GOLENIOW METALOWA (PSZ_GOLENIOW_METALOWA) zlokalizowanej w m. Goleniów

07.12.2020 r.

plik

Do dnia 22.12.2020 r. nie wniesiono uwag
w ustawowo przewidzianym terminie
Wytworzył: Roksana Jaros - Leszczyńska
36 Zgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. 74038 (74038N!) PSZ_PRZYBIERNOW_ROKITAWIEZA zlokalizowanej na dz. nr 36/4, Rokita, gm. Przybiernów

23.12.2020 r.

plik

Do dnia 22.01.2021 r. nie wniesiono uwag
w ustawowo przewidzianym terminie
Wytworzył: Roksana Jaros - Leszczyńska

 

Wytworzył:
Roksana Jaros - Leszczyńska
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2020-01-10 08:52:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Karmazyn-Kanonowicz Marzena
(2021-02-05 13:40:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki