☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Goleniowie
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w Goleniowie

Środa 02.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wprowadzenie zmian do ewidencji gruntów i budynków

Wprowadzenie zmian do ewidencji gruntów i budynków.

 

Dotyczące zmiany: adresu zamieszkania, nazwiska, uzupełnienia danych osobowych, wykreślenie dożywotniego użytkowania, zmiany właściciela nieruchomości na podstawie postanowienia o nabyciu spadku lub przysądzeniu nieruchomości.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w Goleniowie,

ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów.

Telefony: 091 471 02 75, 091 471 02 78, 091 471 02 81

 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  pokój numer 23 – parter

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 7.30 – 15.30

lub w Biurze Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Goleniowie codziennie w godz. 7.30 -15.30

 

 

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek złożony do organu winien być podpisany przez osobę zgłaszającą (właściciela) nieruchomości.

2. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty w oryginale lub ich poświadczone notarialnie kopie.

3.W przypadku zmiany właściciela nieruchomości na podstawie postanowienia o nabyciu spadku lub przysądzeniu nieruchomości zmiany wprowadzane są po potwierdzeniu uwidocznienia zmian w Księgach Wieczystych.

 

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji o wprowadzeniu zmiany przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Goleniowskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku, nr 193 poz. 1287 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454 z późniejszymi zmianami);

 

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków;

 

 

Wytworzył:
Mariola Roszyk
Udostępnił:
Sandra Kwiatkowska
(2019-02-06 09:56:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Sandra Kwiatkowska
(2019-02-06 09:56:36)

 
 
liczba odwiedzin: 6339181

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X