☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Goleniowie
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w Goleniowie

Poniedziałek 30.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sporządzanie na zlecenie stron kopii z map ewidencji gruntów i budynków, map zasadniczych i gospodarczych

Sporządzanie na zlecenie stron kopii z map ewidencji gruntów i budynków, map zasadniczych i gospodarczych


 

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w Goleniowie,

ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów.

Telefony: 091 471 02 76

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  pokój numer 10 – parter

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 7.30 – 15.30

lub w Biurze Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Goleniowie codziennie w godz. 7.30 -15.30


 

Wymagane dokumenty:

1. Zlecenie wykonania kopii map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Zlecenie wykonania wyrysu i wypisu z dokumentów ewidencji gruntów.

- W przypadku, gdy zleceniodawca nie jest właścicielem nieruchomości przedstawia odpowiednie pełnomocnictwo lub dołącza wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych z wyraźnym wskazaniem interesu prawnego.

 

Opłaty:

Opłata za czynności związane z prowadzeniem i udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obliczana jest na podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 roku nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami).

Opłata płatna jest przelewem na rachunek bankowy - Bank Spółdzielczy w Goleniowie nr

70 9375 0002 0000 0459 2000 0020 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie ul. Dworcowa 1.

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku, nr 193 poz. 1287 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 roku poz. 917);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 roku poz. 1183).

 

 

Dokumenty (wzory) do pobrania:

Wniosek o udostępnienie danych ze zboru EGiB

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z EGiB + załącznik

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

Wniosek o wydanie kopii mapy ewidencyjnej lub zasadniczej


 
 
liczba odwiedzin: 6336348

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X