☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Goleniowie
Grafika zawierająca herb Starostwo Powiatowe w Goleniowie

Środa 02.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przyjęcie zgłoszenia pracy geodezyjnej

Przyjęcie zgłoszenia pracy geodezyjnej

 

 

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w Goleniowie,

ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów.

Telefony: 091 471 02 72,  091 471 02 73

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  pokój numer 21 – parter

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 7.30 – 15.30, środa 7.30 – 9.00

lub w Biurze Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Goleniowie codziennie w godz. 7.30 -15.30


Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej (w dwóch egzemplarzach)

2. Szkic lokalizacyjne umożliwiający określenie miejsca i zasięgu zgłoszonej pracy geodezyjnej.

3. Gdy zgłaszana jest praca geodezyjna po raz pierwszy należy dołączyć:

- poświadczoną kopię zaświadczenia o nadaniu uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii kierownika robót,

- zaświadczenie o prowadzeniu działalności geodezyjnej.


Opłaty:

Opłata za czynności związane z prowadzeniem i udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obliczana jest na podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 roku nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami).

Opłata płatna jest przelewem na rachunek bankowy - Bank Spółdzielczy w Goleniowie nr

70 9375 0002 0000 0459 2000 0020 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie ul. Dworcowa 1.

 

Termin załatwienia sprawy:

- w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia WGKiK uzgodni z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac oraz udostępni posiadane materiały i ich kopie po uregulowaniu wyliczonej kwoty w Dokumencie Obliczenia Opłaty.

 

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 05 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, (Dz. U. nr 78. poz. 837);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 roku poz. 924);

 

 

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie pracy geodezyjnej

   Wniosek o założenie konta w portalu WebEwid

 

Wytworzył:
Mariola Roszyk
Udostępnił:
Sandra Kwiatkowska
(2019-02-06 09:54:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Sandra Kwiatkowska
(2020-05-06 14:36:52)

 
 
liczba odwiedzin: 6339135

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X