Zgłoszenie posiadacza odpadów

Zgłoszenie posiadacza odpadów, który jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów


Wymagane dokumenty:
- zgłoszenie,

Opłaty:
Bez opłat.

Miejsce złożenia dokumentów:
Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Goleniowie bądź na adres urzędu.

Termin załatwienia sprawy:
30 dni od daty doręczenia zgłoszenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 301-302 tel. nr 91 471 02 36, 91 471 02 37.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji, w której organ zgłasza sprzeciw przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Goleniowskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach(Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. Nr 152, poz. 1734).

 
 

 

 

Wytworzył:
Marta Golanowska
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2019-02-06 09:31:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Karmazyn-Kanonowicz Marzena
(2019-05-10 10:56:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki