Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów


Wymagane dokumenty:
Wniosek

 

Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami):
- za pozwolenie w związku z prowadzona działalnością 616 zł.

- pełnomocnictwo 17 zł

Miejsce złożenia wniosku:
Biuro Obsługi interesanta Starostwa Powiatowego w Goleniowie bądź na adres urzędu.

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr
301-302 tel. nr 91 471 02 36, 91 471 02 37.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Goleniowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.

 
Ulgi:

Brak

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.Nr 62 poz.628 ze zmianami).

 
Wytworzył:
Marta Golanowska
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2019-02-06 09:27:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatkowska Sandra
(2021-03-03 10:57:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki