Koncesja na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na pow. poniżej 2 ha i wydobyciu do 10 000 m3

Koncesja na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na pow. poniżej 2 ha i wydobyciu do 10 000 m3


Potrzebne dokumenty:
Wniosek zawierający dane zgodne z art. 18, 19 i 20 ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. Nr27, poz.96).

Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.) opłata skarbowa wynosi:
- od wniosku 5,00 zł,
- od każdego załącznika 0,50zł,
- za pozwolenie 600,00zł.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Goleniowie, pok. nr 121.

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr
301-302 tel. nr 91 471 02 36, 91 471 02 37.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Goleniowskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.
 
Ulgi:
Brak

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27 poz. 96 z późniejszymi zmianami).

 

Wytworzył:
Andrzej Mucek
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2019-02-06 09:26:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatkowska Sandra
(2021-03-03 10:56:31)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki