Przyjęcie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, w ilości do 100 kg rocznie odpadów niebezpiecznych albo powyżej 5 ton rocznie odpadów innych niż nie

Przyjęcie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, w ilości do 100 kg rocznie odpadów niebezpiecznych albo powyżej 5 ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne


Wymagane dokumenty:
Informacja

Opłaty:
Bez opłat.

Miejsce złożenia wniosku:
Biuro Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Goleniowie bądź na adres urzędu.

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr
301-302 tel. nr 91 471 02 36, 91 471 02 37.

Tryb odwoławczy:
W przypadku przyjęcia informacji bez wniesienia sprzeciwu przez tut. urząd – brak trybu odwoławczego.

 
Ulgi:

Brak

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz.628 ze zmianami).

Wytworzył:
Marta Golanowska
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2019-02-06 09:25:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Karmazyn-Kanonowicz Marzena
(2019-05-10 10:55:53)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki