Pozwolenie na wytwarzanie powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych roczne lub powyżej 5 tysięcy ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie w związku z eksploatowaniem instalacji

Pozwolenie na wytwarzanie powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych roczne lub powyżej 5 tysięcy ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie w związku z eksploatowaniem instalacji


Wymagane dokumenty:
Wniosek

Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami):,
- za pozwolenie w związku z prowadzoną działalnością 2. 011 zł,
- w przypadku pełnomocnictwa 17 zł.

Miejsce złożenia wniosku:
Biuro Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Goleniowie bądź na adres urzędu.

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr
301-302 tel. nr 91 471 02 36, 91 471 02 37.

 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Goleniowie za pośrednictwem Starosty Goleniowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.

 
Ulgi:

Brak

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 poz.627 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.Nr 62 poz.628 ze zmianami).

Wytworzył:
Marta Golanowska
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2019-02-06 09:24:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Karmazyn-Kanonowicz Marzena
(2019-05-10 10:55:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki