Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza


Wymagane dokumenty:
Wniosek zgodny z art. 184 ust. 2-4 oraz art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr, 62 poz.627 ze zmianami).

Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 9 września 200r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 86, poz. 960 ze zmianami):
- od wniosku 5 zł,
- od załącznika do wniosku 0,50 zł,
- za pozwolenie w związku z prowadzoną działalnością 2000 zł,
- pozostałe pozwolenia 500 zł.

Miejsce złożenia wniosku:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Goleniowie pok.121.

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 301-302 tel. nr 91 471 02 36, 91 471 02 37.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Goleniowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.
 
Ulgi:
Brak

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr, 62 poz.627 ze zmianami).

 

Wytworzył:
Andrzej Mucek
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2019-02-06 09:22:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Karmazyn-Kanonowicz Marzena
(2019-05-10 10:55:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki