Pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska

Pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska


Wymagane dokumenty:
- wyniki pomiarów stwierdzające, że poza zakładem przekroczone są dopuszczalne poziomu hałasu,
- wniosek, poprzedzony postanowieniem organu właściwego do wydania decyzji o konieczności jego przedłożenia.

Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.) opłata wynosi:
- od wniosku 5 zł,
- od załącznika do wniosku 0,50 zł.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek w raz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa tj. w pokoju Nr 121 natomiast po odbiór dowodu rejestracji należy zgłosić się w pokoju Nr 301-302 tel. nr 91 471 02 36, 91 471 02 37.
Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój nr 301-302 tel. nr 91 471 02 36, 91 471 02 37.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Goleniowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Ulgi:
Brak

Podstawa prawna:
Art. 230, 231 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.).

 

Wytworzył:
Małgorzata Włodarczyk
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2019-02-06 09:21:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Karmazyn-Kanonowicz Marzena
(2019-05-10 10:55:01)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki