Wydanie pozwolenia na łowiectwo podwodne

Wydanie pozwolenia na łowiectwo podwodne


Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- zaświadczenie o zdaniu egzaminu na kartę łowiectwa podwodnego,
- udokumentowanie posiadania stopnia nurkowego,
- jedno aktualne zdjęcie,
- dowód wpłaty na konto bankowe,

- do wglądu dowód tożsamości.
 

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego


Opłaty:

W znakach opłaty skarbowej (na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)

- na wniosek – 5,00 zł

- na każdy załącznik – 0,50 zł

Opłata za wydanie karty wędkarskiej – 10,00 zł ( na postawie § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2003)

- kwotę 10,00 zł należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego

w Goleniowie nr konta 93750002-459-36002-11 Bank Spółdzielczy

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska  Starostwa w pokoju Nr 301-302 tel. nr 91 471 02 36, 91 471 02 37.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, w przypadku dużej ilości wniosków – do 14 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój Nr 301-302 tel. nr 91 471 02 36, 91 471 02 37. 

Tryb odwoławczy:
Skarga do Starosty Goleniowskiego.

 Ulgi:
Brak


Podstawa prawna:
Art. 7, ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz. 750 z późn. zm.) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.).

Wytworzył:
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2019-02-06 09:16:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatkowska Sandra
(2023-01-02 15:20:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki