Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych

Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek Koła Polskiego Związku Łowieckiego, zawierający dokładny adres korespondencyjny oraz dane do celów finansowych (faktura VAT).
2. Do wniosku należy dołączyć:
- opinię zarządu gminy (lub gmin),
- dane członków Zarządu Koła Łowieckiego.

Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.).
- opłata skarbowa od podania (wniosku) – 5 zł,
- opłata od załącznika do podania – 0,50 zł.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa tj. pok. nr 121, natomiast po odbiór decyzji należy zgłosić się w pokój nr 301-302 tel. nr 91 471 02 36, 91 471 02 37.

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Ochrony Środowiska, pokój Nr 15, tel. 301-302 tel. nr 91 471 02 36, 91 471 02 37.
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Goleniowksiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Ulgi:
Brak

Podstawa prawna:
Art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 110 poz. 1189 z 2001 r.).

 

Wytworzył:
Andrzej Mucek
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2019-02-06 09:12:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Karmazyn-Kanonowicz Marzena
(2019-05-10 10:53:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki