rzecznik - pomoc

Osoby, którym może pomóc Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

  • Konsument - konsumentem jest osoba zawierająca umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
  • Przedsiębiorca - to osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą.
  • Sprawy konsumenckie -to relacje między konsumentem a przedsiębiorcą. Rzecznik Konsumentów może udzielać porad i pomocy we  wszystkich sprawach, w których stronami są konsument i przedsiębiorca.

 

Do rzecznika zgłaszają się przede wszystkim te osoby, które znalazły się  w sytuacji konfliktowej z przedsiębiorcą i są na ogół w takim przypadku stroną słabszą.

Występując w imieniu z upoważnienia konsumenta rzecznik zastępuje go w sporze z przedsiębiorcą. W zakresie ochrony praw konsumentów rzecznik współdziała również z organami Inspekcji Handlowej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz z organizacjami konsumenckimi. Niestety rzecznik  nie posiada uprawnień  do wydawania nakazów, zakazów, nakładania kar i grzywien na przedsiębiorców – służy przede wszystkim bezpłatną, fachową poradą prawną.

 

Zakres i problematyka spraw jakimi zajmuje się rzecznik jest bardzo szeroki i zróżnicowany, są to przede wszystkim;

 

1. prawa konsumenta z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową
2. reklamowanie towaru z tytułu gwarancji
3. zawieranie umów sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa
4. zawieranie umów na odległość
5. sprawy związane ze świadczeniem wszelkiego rodzaju usług, np. remontowych, pralniczych, turystycznych, ubezpieczeniowych, transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych, przewozowych itp.

 

Rzecznik konsumentów w Goleniowie służy pomocą mieszkańcom powiatu goleniowskiego w sprawach dotyczących ochrony praw konsumenckich.

Pamiętajmy, że konsumentami  jesteśmy nie tylko wtedy, kiedy dokonujemy zakupów w sklepie, ale również wówczas, gdy korzystamy z różnego rodzaju usług, np. remontowych, bankowych, pralniczych, krawieckich, itp., z usług monopolistów, takich jak zakłady energetyczne, poczta, telekomunikacja itd. Mieszkańcy powiatu mogą się zwracać do rzecznika ze sprawami dotyczącymi nie tylko lokalnych, goleniowskich przedsiębiorców, ale również przedsiębiorców spoza terenu powiatu goleniowskiego.

 

Wytworzył:
Irena Henkelman
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2019-02-06 09:03:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatkowska Sandra
(2019-02-06 09:04:14)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki