Kierowanie do kształcenia specjalnego

Kierowanie do kształcenia specjalnego
 


Kierujemy do:
 
-        Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie,
-        Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowogardzie
-        szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii działających na terenach innych powiatów.
 
Wymagane dokumenty:
 

-         wniosek wraz z klauzulą informacyjną wg wzoru (do pobrania),
-         kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
-         kopia ostatniego świadectwa szkolnego ,
-         kopia postanowienia sądu o ograniczeniu praw rodzicielskich (w przypadku wyłącznego decydowania w sprawach najważniejszych dla rozwoju dziecka),
-         kopia postanowienia o ustanowieniu prawnego/nych opiekuna/opiekunów  (w przypadku ustanowionej opieki prawnej).

Pozostałą dokumentację ucznia szkoły przekazują sobie po otrzymaniu skierowania
 
Opłaty:

Brak opłat.
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Goleniowie, ul. Dworcowa 1, pokój 201.
 
 
Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.
 

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Goleniowie, tel. 471 02 18.
 
 
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
 
 
Ulgi:
Brak.
 
 
Podstawa prawna:

Art. 127 ust.13 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U z 2021 r. poz.1082 z późn.zm).

 

 

 

Wytworzył:
Agnieszka Ościłowska
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2019-02-06 08:59:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Karmazyn-Kanonowicz Marzena
(2023-04-12 12:18:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki