Rejestracja dziennika budowy

Rejestracja dziennika budowy

 


Wymagane dokumenty:


1. Wniosek o wydanie dziennika budowy (druk do pobrania).


2. Prawomocna decyzja pozwolenia na budowę.


Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta.


Termin załatwienia sprawy:
W terminie trzech dni.


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Goleniowie - pok. nr 210, 211, 212, 213, II piętro, tel. nr 91 471 02 26, 91 471 02 27, 91 471 02 28, 91 471 02 48.

 

Ulgi:

Brak

Podstawa prawna:
- art. 45, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Włodarczyk
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2019-02-05 15:23:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatkowska Sandra
(2023-12-19 12:19:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki