Członek Zarządu

Funkcję Członka Zarządu Powiatu Goleniowskiego sprawuje - Bogusław Zaborowski
 


Pokój 400, tel. (91) 471-02-90, Fax. (91) 471-02-00

 

Do zadań i kompetencji członka zarządu należy w szczególności:

  1. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
    na podstawie upoważnień udzielonych przez starostę,

  2. zapewnianie w powierzonym zakresie realizacji zadań starosty oraz koordynowanie
    i nadzorowanie działalności podporządkowanych komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych powiatu realizujących te zadania,

  3. inicjowanie i wdrażanie rozwiązań zapewniających sprawne i efektywne funkcjonowanie podporządkowanych komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych powiatu,

  4. współdziałanie z Radą Powiatu i jej komisjami w zakresie swojego działania,

  5. wykonywanie innych zadań i czynności przewidzianych przepisami prawa, wynikających z poleceń lub upoważnień starosty,

  6. członek zarządu sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych:

a.Wydziału Dróg Powiatowych i Inwestycji,

b.Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rutkowski Daniel
(2015-03-03 13:05:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Sadowski Jerzy
(2019-01-02 15:02:40)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki