Wicestarosta Goleniowskiego

Funkcję Wicestarosty Goleniowskiego sprawuje - Tomasz Kulinicz
 
Telefon:

Sekretariat, pokój 121, tel. (91) 471-02-05, Fax. (91) 471-02-00


Do zadań i kompetencji Wicestarosty należy w szczególności:
 

 1. podejmowanie czynności kierownika starostwa pod nieobecność starosty lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez starostę,

 2. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
  na podstawie upoważnień udzielonych przez starostę,

 3. zapewnianie w powierzonym zakresie realizacji zadań starosty oraz koordynowanie
  i nadzorowanie działalności podporządkowanych komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych powiatu realizujących te zadania,

 4. inicjowanie i wdrażanie rozwiązań zapewniających sprawne i efektywne funkcjonowanie podporządkowanych komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych powiatu,

 5. współdziałanie z Radą Powiatu i jej komisjami w zakresie swojego działania,

 6. wykonywanie innych zadań i czynności przewidzianych przepisami prawa, wynikających z poleceń lub upoważnień starosty,

 7. wicestarosta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych:

 1. Wydział Architektury i Budownictwa

 2. Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,

 3. Wydziału Komunikacji,

 4. Wydziału Ochrony Środowiska.

Wytworzył:
Daniel Rutkowski
Udostępnił:
Daniel Rutkowski
(2003-06-18 12:19:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Sadowski Jerzy
(2019-01-02 15:00:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki