Informacje o objętych obowiązkiem zgłoszenia instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne

  • 2021 Niniejsze dokumenty w tabeli są wyłączone z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotu zewnętrznego i zostały przekazane do publikacji wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej
  • 2022 Niniejsze dokumenty w tabeli nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotu zewnętrznego i zostały przekazane do publikacji wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej
  • 2023 Niniejsze dokumenty w tabeli nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotu zewnętrznego i zostały przekazane do publikacji wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej
  • 2024 Niniejsze dokumenty w tabeli nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotu zewnętrznego i zostały przekazane do publikacji wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej