Zarządzenie i regulamin w sprawie zasad udzielania zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy PZP