Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 22 kwietnia 2024 r. o wygaśnięcia decyzji o rejestracji pojazdów

Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 22 kwietnia 2024 r. o wygaśnięcia decyzji o rejestracji pojazdów

Starosta Goleniowski, na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. poz. 1394, z późn. zm.) zawiadamia, że decyzje o rejestracji pojazdów wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie wymienionej ustawy, wygasają z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024 r.

Powyższe nie dotyczy pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

W przypadku wygaśnięcia decyzji o rejestracji, pojazd może podlegać powtórnej rejestracji.

Zestawienie numerów rejestracyjnych pojazdów, które kwalifikują się do wygaśnięcia decyzji o rejestracji pojazdu przekazane zostało Staroście Goleniowskiemu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji i przedstawione jest w załączniku do niniejszego zawiadomienia. Wskazane zestawienie jest również dostępne w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Goleniowie pod adresem 72-100 Goleniów, ul. Dworcowa 1, pokój nr 106 – w godzinach pracy tej jednostki.

Załączniki:

  • Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 22 kwietnia 2024 r. o wygaśnięcia decyzji o rejestracji pojazdów - pobierz
     
  • Zestawienie numerów rejestracyjnych pojazdów, które kwalifikują się do wygaśnięcia decyzji o rejestracji pojazdu - pobierz
     
  • Instrukcja dot. pojazdów, których dotyczy wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdów - pobierz

 

Wytworzył:
Małgorzata Cebrzyńska
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2024-04-22 13:24:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatkowska Sandra
(2024-04-22 14:18:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki