Informacja w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej