☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Goleniowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 27.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie Karty Parkingowej

KARTA PARKINGOWA

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz. U. Nr 67, poz. 616)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydania tym placówkom (Dz. U. Nr 67, poz. 617)

 

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Posiadanie jej nie zwalnia jednak z przestrzegania zasad prawa drogowego danego kraju i zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

 

 

Niezbędne dokumenty, aby otrzymać kartę parkingową:

1.  kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art.6b ust.3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (DZ. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 zpóźn. zm.) wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności (oryginała do wglądu),

2.  wypełniony wniosek o wydanie karty parkingowej,

3.  dowód osobisty osoby niepełnosprawnej,

4. jedno zdjęcie osoby niepełnosprawnej o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,

5. dowód uiszczenia opłaty za kartę parkingową w wysokości 25 zł 

W imieniu osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności Kartę Parkingową może wyrobić opiekun, mający od niej pisemne upoważnienie. Karta wystawiana jest zawsze na daną osobę niepełnosprawną.

Jeżeli stopień niepełnosprawności wydany jest na czas określony, to karta jest wystawiana do dnia ważności orzeczenia.

 

Jeżeli występujemy o ponowne wydanie Karty, pobierana jest ponownie opłata 25 zł (również przy zgubieniu Karty).

 

Kartę parkingową może uzyskać także placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

 

Karta parkingowa dla placówki

 

Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający odczytanie jej pierwszej strony.

 

 

Kartę parkingową można otrzymać w:

 

Starostwie Powiatowym

72-100 Goleniów,  ul. Dworcowa 1

pokój nr 4, tel. 471 02 21

 

 

KARTĘ OTRZYMUJE SIĘ W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ.

 

 

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydane na podstawie wcześniejszych przepisów zachowują ważność do czasu upływu terminu ich ważności.

 

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami) osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową

 

 1. uprawniona jest do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
 2. może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju – pod warunkiem zachowania ostrożności:
 • Znak B – 1   „zakaz ruchu w obu kierunkach”
 • Znak B – 3   „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”
 • Znak B – 3a „zakaz wjazdu autobusów”
 • Znak B – 4   „zakaz wjazdu motocykli”
 • Znak B – 10  „zakaz wjazdu motorowerów”
 • Znak B – 35  „zakaz postoju”
 • Znak B – 37  „zakaz postoju w dni nieparzyste”
 • Znak B – 38  „zakaz postoju w dni parzyste”
 • Znak B – 39  „strefa ograniczonego postoju”

 

 

 

Przepis ten stosuje się również do:

 • kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej
 • pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek

 

Wniosek dla osoby niepełnosprawnej

Wniosek dla placówki

Wytworzył:
Lucja Lewandowska
Udostępnił:
Kwiatkowska Sandra
(2019-02-06 09:51:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwiatkowska Sandra
(2020-07-22 12:15:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6823084